Vi erbjuder flera typer av bergssprängning

Vårt företag arbetar med alla typer av bergsprängning i Stockholm då vår långa erfarenhet tillåter oss att genomföra såväl små som stora projekt. Bergsprängning kräver noggrannhet och stor kunskap oavsett jobbets storlek. Vi vet att vi måste anpassa oss till miljön och ta hänsyn till omgivningen.

img

Bergborrning

Grunden till en bra och lyckad bergsprängning är borrningen som brukar vara projektets första steg. Observera att borrning inte bara görs i samband med bergsprängning utan även kan behövas i samband med andra projekt. Att borra hål för fundament, för ett bygge, bultar eller stolpar är bara några exempel på när bergborrning kan behövas.

img

Bergförstärkning

Som namnet antyder betyder bergförstärkning att man säkrar eller förstärker ett berg. Detta görs i samband med bergsprängningen, eller närmare bestämt efter det att man sprängt ett berg. Processen förhindrar sprickbildning och utsläpp av stenblock som kan förekomma i samband med sprängprocessen.

img

Bergspräckning

Bergspräckning använder man ifall en sprängning är för riskabel för omgivningen. Själva arbetet inom bergspräckning sker utan vibrationer och är en metod som innebär betydligt mindre risker för närmiljön.

img

Anpassade tjänster

Alla sprängningsprojekt är unika vilket gör att vi anpassar oss efter varje specifikt jobb vi får. Berg- och stenstorleken, bergarten och omgivningen är bara några få faktorer vi tar hänsyn till innan vi påbörjar vårt arbete.