Vi erbjuder även Bergspräckning Stockholm

Vårt företag arbetar med all typ av bergsprängning i Stockholm då vår stora erfarenhet tillåter oss att genomföra såväl små som stora projekt. Ett projekt inom bergspräckning kräver noggrannhet och stor kunskap oavsett jobbets storlek. Vi vet att vi måste anpassa oss till miljön och ta hänsyn till omgivningen medans vi arbetar. Just den vetskapen i kombination med vår långa erfarenhet garanterar kunden ett lyckat projekt.

Tjänster vi erbjuder i Stockholm:

Bergborrning

Grunden till en bra och lyckad bergsprängning är borrningen som brukar vara projektets första steg. Observera att borrning inte bara görs i samband med bergsprängning utan även kan behövas i samband med andra projekt. Borra hål för fundament, för ett bygge, bultar eller stolpar är bara några exempel på när bergborrning kan behövas. Vi hjälper gärna till om du behöver ett hål borrat!

Bergförstärkning

Som namnet antyder betyder bergförstärkning att man säkrar eller förstärker ett berg. Detta görs i samband med bergsprängningen eller närmare sagt efter det att man sprängt ett berg. Processen förhindrar sprickbildning och utsläpp av stenblock som kan förekomma i samband med sprängprocessen.

Bergförstärkningen anpassas till platsen man utför sprängningen på. Det är en skräddarsydd lösning. Vi ser till att området är säkrat både innan och efter vi utför bergsprängningen.

Bergspräckning

Bergspräckning använder man ifall en sprängning är riskabel för omgivningen i Stockholm. Själva arbetet inom bergspräckning sker utan vibrationer och är en metod som innebär betydligt mindre risker för närmiljön. Finns det känsliga byggnader eller naturområden i närheten kommer de inte att påverkas av processen.

Olika förutsättningar för bergspräckning

Alla spräckningsprojekten är unika vilket gör att vi anpassar oss efter varje specifikt jobb vi får in i Stockholm. Berg-, och sten storleken, bergarten och omgivningen är bara några få faktorer vi tar hänsyn till innan vi påbörjar vårt arbete.

Här redogör vi för några moment som oftast ingår i ett projekt:

  • Vibrationsmätning och besiktning av mark och omgivningar.
  • Borrning i berg och stenar.
  • Utlastning av berg
  • Fin – och grovplanering
  • Transport av material

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder, annars ser vi fram emot att höra från dig!