Vi erbjuder flera typer av tjänster inom berg och sten

Vårt företag arbetar med alla typer av tjänster som har med berg att göra då vår långa erfarenhet tillåter oss att genomföra såväl små som stora projekt. Nedan kan du läsa mer om våra tjänster.

services_icon1

Bergsprängning

Vi specialiserar oss inom bergsprängning och hjälper både privatpersoner och företag att ta bort oönskade delar av berg och stenar. Bergsprängning kräver noggrannhet och stor kunskap oavsett jobbets storlek. Vi vet att vi måste anpassa oss till miljön och ta hänsyn till omgivningen. Alla sprängningsprojekt är olika vilket gör att vi tar fram unika lösningar baserade på varje specifikt jobb vi får. Berg- och stenstorleken, bergarten och omgivningen är bara några få faktorer vi tar hänsyn till innan vi påbörjar vårt arbete.

services_icon1

Bergborrning

Grunden till en bra och lyckad bergsprängning är borrningen som brukar vara projektets första steg. Observera att borrning inte bara görs i samband med bergsprängning utan även kan behövas i samband med andra projekt. Att borra hål för fundament, för ett bygge, bultar eller stolpar är bara några exempel på när bergborrning kan behövas.

services_icon1.png

Bergspräckning

Bergspräckning använder man ifall en sprängning är för riskabel för omgivningen. Själva arbetet inom bergspräckning sker utan vibrationer och är en metod som innebär betydligt mindre risker för närmiljön. Detta lämpar sig alltså i tätbebyggda områden.

services_icon1

Bergförstärkning

Som namnet antyder betyder bergförstärkning att man säkrar eller förstärker ett berg. Detta görs i samband med bergsprängningen, eller närmare bestämt efter det att man sprängt ett berg. Processen förhindrar sprickbildning och utsläpp av stenblock som kan förekomma i samband med sprängprocessen.